WAT SUWANKIRI (วัดสุวรรณคีรี)

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

vidlaisong: ภาษาอังกฤษ

vidlaisong: ภาษาอังกฤษ: "ภาษาอังกฤษ(English) on Prezi" นั่งเรียนง่วงนอน เลยไม่รู้เรื่องที่อาจารย์สอน

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

ขอเชิญร่วมเป็นทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดสุวรรณคีรี
๑๕๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ๙๐๒๘๐
วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ ตรงกับขึ้น ๑๑ เดือน ๑๒ ปีเถาะ

............................................................
ด้วยคณะกรรมการจัดการวัดสุวรรณคีรี มีความประสงค์ ได้จัดการทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อให้พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาได้รับอานิสงส์กฐิน และผู้ใจดีได้ทำบุญตามกำลังศรัทธา ส่วนปัจจัยที่ได้จากผู้ทำบุญ นำมาใช้ในการพัฒนาวัดให้เจริญ มีความสวยงาม การพัฒนาทางวัดได้ดำเนินการไปแล้ว เช่นการทาสีกำแพงวัด การซ่อมแช่มเมรุกับศาลาคู่เมรุ ใช้งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐บาท
ดังนั้น ทางคณะกรรมการ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมทอดกฐินสามัคคีโดยพร้อมเพียงกัน ตามวันเวลาดังกล่าว ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธ์ในสากลโลกจงบันดาล ให้ญาติโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่าน เทอญฯ
กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๐๐น. คณะกฐินมาพร้อมเพียงกันที่วัด
เวลา ๑๑.๐๐น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๒.๓๐น. ร่วมฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๓.๐๐น. ถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา พุทธบริษัทกรวดน้ำ เสร็จพิธี

คณะสงฆ์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร

พระครูปัญญาวรกิจ เจ้าคณะอำเภอสิงหนคร เจ้าอาวาสวัดโลการาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
พระมหากระจาย รวิวณฺโณ เจ้าคณะตำบลหัว เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย พระสมชาย สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดเจ้านคร พระวันเนาว์ รักษาการวัดบ่อทรัพย์ พระลอย ผู้ดูแลวัดภูผาเบิก อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


คณะเจ้าภาพการจัดองค์ทอดกฐิน

คุณวิวัฒน์ คุณศิรินาถ นวประภากุล
ประธานกรรมการชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา ประธานจัดองค์กฐิน
คุณเพ็ญศรี ครุอำโพธิ์
บ้านสวนตูล สวนสัตว์สงขลา จัดองค์คู่สวด รูปที่ ๑
คุณโชคชัย คุณฐิตารีย์ กิจศิลป์
สำนักงานเกษตร อ.วังวิเศษ จ.ตรัง จัดองค์คู่สวด รูปที่ ๒

คณะกรรมการผู้สนับสนุนการทอดกฐินสามัคคี

ร้านวิทยาภูษา ร้านฉอย ร้านลายปัก บริษัทโซดาริเมนท จำกัด ร้านโกคุ้นก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงดวง ร้านพะยอมแต่เตี้ยม ร้านก๋วยจับเจ๊น้อย ร้านข้าวต้มปลาเจ๊นิ ร้านก๋วยเตี้ยวหมูป้าจิ๋ว ร้านอาร์ทิสมีเดีย ร้านเสริมสวยชนัญญา ร้านสุรินทร์การไฟฟ้า ห้องเสื้อสายพิณ ร้านแดงดีไซน์ ร้านไอติมข้าวเหนียวจิว(เจ้าเก่า) ร้านไอติมใส่ไข่ยิว ร้านฮาวายพระเครื่อง ชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา ร้านก๋วยเตี้ยวหมูบ้านบึง ร้านอาหาร ๑๑๑ (ตองหนึ่ง) ร้านซินฮกเฮง ร้านโอห์มอีเลคทรอนิกส์ ร้านเมดิคอลเมติกส์ ร้านเจ๊นีก๋วยเตี้ยวหมูตุ๋น ร้านน้าชาฮับเซ่ง ร้านเกาะไทย ร้านกาแฟ E&P ร้านไดมอนด์เบเกอรี ภัตตาคารหน่ำเด่า หจก.บุญยาและบุตร ร้านขนมไทยแม่ฉวี ร้านต้นรักชาฟอรัส ร้านแต้เฮียงอิ๊ว ร้านขนมไทยกุลประคอง ร้านมิตรจักรยาน ร้านไอติมโอ่ง ร้านงี่เตียนถ่อง ร้านบันหลีเฮง ร้านอินทรา โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสตรีวชิรานุกูล ร้านกิตติวัฒน์ ร้านเต้าหู้ยีเสวย ร้านหมวยก๋วยจั๊บ ร้านกาแฟแก้วโปรด นายวิโรจน์ โชติวรรณ นายนภดล ทรงถาวรทวี นายประเสริฐ จันทร์ศิริภาส นายศิริชัย วัฒนธรรม นายณรงค์ รัตนเลิศ นายพงษ์ศักดิ์ รัตนเลิศ นางวรรณี แซ่เล่า นายพิสิฐ แซ่เล่า นายวิระศักดิ์ แซ่เล่า นางพีรพงษ์ แซ่เล่า น.ส.อาภรณ์ แซ่เล่า นางมุกดา ชัยวิริยะวงศ์ นายวรวิทย์ ชัยวิริยะวงศ์ นายพรศักดิ์ วรฉัตร นางรัชฏา จิโรภาส นายนฤพนธ์ นวประภากุล นายณัฐธวัช นวประภากุล น.ส.อัคครัตน์ นวประภากุล น.ส.ปัทมา นวประภากุล โรงกลึงพี่เผย นายเจษฏา ประยูร นายธนวรรธ ทนุดำรงค์ นายกำจร บวรวุฒิพันธ์ นางพวงเพชร สุวรรณเชวลิต นางสิริกร เลิศสิริกุล นายมงคล หนูชุม นายคำนวณ อินทวรรโณ นายชัยพร แสงแก้ว นายมานิต ภูมิศิริไพบูลย์ นายสุรพล ประกายเลิศลักษณ์ น.ส.อารณีย์ ศุปการ นางนิตยา แสงสุวรรณ นางวราภรณ์ วรฉัตร คุณทัศนีย์ ณ สงขลา ดร.เอกพล คุณมาธวี น้องพลพิธ์วรรธ ณ สงขลา
คุณวรรณะ หอมส่งกลิ่น นางญาณิศา เพ็งรักษ์ บ้านแหลมสน คุณสมบูรณ์-คุณอำพรรณ ขยายแย้ม และครอบครัว จาก จ.ระยอง คุณสุปราณี ขยายแย้ม และครอบครัว จาก จ.ปัตตานี คุณณัฏยา ขยายแย้ม และครอบครัว จาก จ.ปัตตานี คุณกล้าณรงค์ นิสัยชื่อ คุณวิไล ขยายแย้ม และครอบครัว จาก อ.หาดใหญ่


บัญชีธนาคารออมสิน สาขาสิงหนคร
เลขที่บัญชี 055080312543 ประเภทบัญชี เงินฝากเผือเรียก
ชื่อบัญชี วัดสุวรรณคีรี
ติดต่อได้ที่
พระอธิการมงคล ปญฺญาวุโธ
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี
โทร.089 9752765

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วัดได้รับการพัฒนา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลสิงหนคร ได้ว่าจ้างชาวบ้าน บ้านบ่อสวน และบ้านแหลมสน ให้มาพัฒนาวัดสุวรรณคีรี และวัดบ่อทรัพย์ สะอาดดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม นับว่าเป็นการทำความดีให้กับสังคมให้มีรายได้ นับว่าเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีงานทำ ขอชมเชย

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

โบราณวัตถุสถานที่ที่น่าสนใจโบราณวัตถุสถานที่ที่น่าสนใจภายในวัดมีดังนี้
๑. เจดีย์ ตั้งอยู่หน้าวัดเป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูน ฐานเจดีย์เป็นรูปทรงกระบอกตั้งอยู่บนก้อนหินใหญ่ รอบฐานทั้ง ๔ ทิศ มีรูปพระสาวกปูนปั้นนูนต่ำประนมมืออยู่ภายในวงกลม องค์ระฆังแบบคว่ำมีลวดลายเป็นปุนปั้นรูปพวงดอกไม้ประดับรอบองค์ อิทธิพลศิลปะจีน สร้างสมัยรัตนโกสินทร์


๒. อุโบสถ ตั้งอยู่บนเนินสูงก่อด้วยอิฐถือปูน มีทางขึ้นสู่เนินอุโบสถด้านละ ๒ ทางเว้นด้านหลัง ตัวอุโบสถก่อด้วยอิฐถือปูน ขนาดกว้างประมาณ ๘.๒๕ เมตร ยาว ๑๕.๙๐ เมตร มีบันไดขึ้นพระอุโบสถ ๔ ทาง แต่ละบันไดมีรูปสิงโตจำหลักหิน ๒ ตัว รวมเป็น ๘ ตัว อุโบสถมีประตู ๔ประตู ด้านหน้า ๒ ประตู ด้านหลัง ๒ ประตู ด้านหน้ามีตุ๊กตาจีนเฝ้า ๒ ตัว หน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีลวดลายปูนปั้นรูปดอกไม้และสัตว์ป่า เช่น กระจง และ กระรอก และ ประดับด้วยเครื่องถ้วยเครื่องชามจีนอย่างสวยงาม ภายในอุโบสถมีเสาสี่เหลี่ยมรองรับหลังคา ๒ แถว แถวละ ๖ ต้น บัวหัวเสาเป็นรูปบัวเหลี่ยม แบบศิลปะโคธิคของชาติตะวันตก พระประธานก่อด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทองปางมารวิชัย ขนาดใหญ่จำนวน ๓ องค์ มีรูปพระสาวก พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ซ้ายขวาตามลำดับ ด้านหน้าพระประธานมีพระพุทะรูปอีกหลายองค์ เช่น พระพุทธรูปบุเงินปางอุ้มบาตร ๑ องค์ พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ ปางห้ามสมุทร ปางห้ามมาร พระพุทธรุปหินอ่อนศิลปะพม่า ๒ องค์ และพระพุทธรูปจำหลักไม้ฝีมือช่างท้องถิ่นจำนวนมาก ฝาผนังอุดบสถทั้ง ถ ด้าน สมัยก่อนมีจิตรกรรมฝาผนัง ตอนล่างเป็นเรื่องทศชาติ ตอนบนเป็นเรื่องพุทธประวัติ แต่น่าเสียดายว่าปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนังถูกน้ำฝนลบเลือนเกือบหมดแล้ว เหลือเพาะผนังด้านหลังพระประธานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเขียนเป็นภาพสวรรค์ชั้นต่างๆ วิมานปราสาทนางฟ้าเทพบุตรลอยอยู่ตามหมู่เมฆ เรียงเป็นชั้นๆ ขึ้นไปจนสูงสุด เป็นภาพปราสาทใหญ่ภายในมีพระอินทร์ประทับนั่ง มีนางฟ้าเทวดา เฝ้าห้อมล้อม ตอนใต้ของปราสาท ศิลปะ

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

วัดสุวรรณคีรี

ประวัติ:วัดสุวรรณคีรี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ชาวบ้านเรียกว่า "วัดออก" เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดบ่อทรัพย์ เป็นวัดโบราณคู่บ้านคู่เมืองสงขลา สมัยที่ตั้งเมืองท่าแหลมสนในสมัยก่อน พ.ศ. ๒๓๗๙ วัดสุวรรณคีรีเป็นวัดที่ใช้ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองสงขลา สำหรับผู้สร้างวัดนั้นหลักฐานยังไม่แน่ชัดว่าเป็นผู้ใด พระยาวิเชียรคีรี(เม่น ณ สงขลา) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาคนที่ ๖ (พ.ศ.๒๔๐๘-๒๕๒๗) ได้แต่งโคลงไว้บทหนึ่งว่า

"วัด ไทธิเบศร์เจ้า จอมนรินทร์

สุ สวรรค์คัลลัยถวิล สร้างไว้

วรรณ ประโยชน์เพิ่มภิญ โญยศ กันเฮย

คีรี ล้างลบรายได้ สร้างเชตถพนถวาย"


ตามโคลงนี้ทำให้ทราบว่า เจ้าเมืองสงขลาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สร้างวัด ถ้าพิจารณาตามชื่อวัดแล้วผู้สร้างก็น่าจะเป็น หลวงสุวรรณคีรี (เหยียง ณ สงขลา) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาคนที่ ๑ (พ.ศ.๒๓๑๘-๒๓๒๒) หรือ หลวงสุวรรณคีรีสมบัติ (บุญฮุย ณ สงขลา) ผู้สำเร็จราชการคนที่ ๒ (พ.ศ.๒๓๒๒-๒๓๕๕) เพราะใช้นามว่าหลวงสุวรรณคีรีสมบัติ ซึ่งเป็นนามพ้องกับวัดมีเพียง ๒ คน เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีหลักฐานคำจารึกที่เจดีย์จีน(ถะ) หน้าอุโบสถวัดสุวรรณคีรีว่า เจ้าพระยาสงขลา (บุญฮุย ณ สงขลา) เป็นผู้สร้างเจดีย์เมื่อ พ.ศ.๒๓๔๐ สำเร็จเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๔๑ จึงพอสันนิษฐานได้ว่า วัดสุวรรณคีรี สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ร่วมสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วัดสุวรรณคีรีเป็นวัดประจำตระกูล ณ สงขลา จึงได้รับการดูแลบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อมาเรื่อยๆ เมื่อย้ายเมืองสงขลาจากท่าแหลมสนมายังตำบลบ่อยาง พ.ศ.๒๓๓๙ วัดสุวรรณคีรีเริ่มทรุดโทรมลงมาก จนกระทั่งพ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗ จึงได้รับการบูรณะใหม่อีกครั้ง